Lid worden van Inwonersbelang Groot Valkenburg (ibgv) ?

U kunt zich opgeven middels E-mail, post of telefoon/fax.
De kosten van het lidmaatschap ibgv bedragen 10,00 per jaar en waarbij uiteraard iedereen vrij is om financieel meer bij te dragen aan onze vereniging of zich beschikbaar te stellen voor een van de werkgroepen of steunfractie.

Voor sympathisanten bestaat de mogelijkheid om donateur te worden.
Ontvangst van (fiscaal aftrekbare) giften wordt schriftelijk bevestigd.

Contributies en giften kunnen gestort worden op rekening nr. 1466.89.860 van Rabobank Valkenburg aan de Geul ten name van Inwonersbelang Groot Valkenburg.

Vergeet niet te vermelden dat het een donatie dan wel contributie storting betreft !

 

Secretariaat: Valkenburgerweg 138
6305 EA Schin op Geul.
Telefoon: 06 14018976.
Fax: 043 4591390.

E-mail: info@ibgv.nl

Vul hieronder uw gegevens in:

Naam

Geboortedatum

Geslacht

Mannelijk Vrouwelijk

Straat

Postcode

Plaats

Telefoon thuis

E-mail