Brieven

11-03-04
05-04-04
22-06-04
11-07-04
09-11-04
17-01-05
18-01-05
19-06-05
09-09-05
30-09-05
12-10-05
14-04-06
23-04-06
28-05-06
28-05-06
01-08-06
14-08-06
15-08-06
19-08-06
25-09-06
26-09-06
27-09-06
01-10-06
12-11-06
18-11-06
05-02-07
09-02-07
15-03-07
15-03-07
17-03-07
17-03-07
19-03-07
24-03-07

23-04-07
04-06-07
04-06-07
02-07-07
02-07-07
02-07-07
15-08-07
15-08-07
21-08-07

23-08-07

Problematiek Keelbos/Broekhem noord e.o.
Parkeerproblematiek Holle Eik e.o.
Gebruik en lediging GFT containers
Doorgang lijnbus en parkeren Sibberkerkstr.

Aanvraag art19 WRO hospice Kerkplein 2/2a

Ontwikkeling regio
Regionale samenwerking Gewest Maastricht – Mergelland

Streekmuseum
Woningbouw Schin op Geul
Ontwikkelingsmij Valkenburg

Geulpark
Integriteittoets

Financiële steun Treble

Verplaatsing AH en woningbouw Villa via Nova terrein

Evaluatie parkeerproblematiek Grachtstraat

Onderhoud algemene begraafplaats aan de Cauberg

NV Ontwikkelingsmaatschappij Valkenburg

Naweeën ‘Wielerstad Valkenburg aan de Geul 2006

Onderhoudstoestand Geulpark

Reactie ‘gratis openbaar vervoer voor ouderen’

Evaluatie buitensportcomplexen

Onderzoek mogelijke invoering ‘krotbelasting’ 

Reactie 2 ‘gratis openbaar vervoer voor ouderen’

Verkeersveiligheid Walem

Aanpassing buslijn Sibbe IJzeren

Ammendement Publiek Private Samenwerking met 3W

Verkeersveiligheid Walem (toelichting bewoners)

Ontwikkeling woningbouw Schin op Geul (vervolg)

Parkeren Grachtstraat (vervolg)

Ontwikkelingen winkelstructuur Broekhem

Uitbreiding WWC en woningbouw Hekerbeek

Centrum Valkenburg – Wet voorkeursrecht gemeenten

Integriteitstoets raad (vervolg)

Verzoek subsidie Valkenburgse Kegelbond (VKB)

Subsidiering Kasteelruine Valkenburg + motie
Jaarrekening 2006 algemeen
Jaarrekening 2006 motie Grachtstraat
Voorjaarsnota 2007
Motie VKB jaarlijkse subsidie
Motie Holland Casino Valkenburg
Excursie (of snoepreisje) naar La Roche
Oprichting vastgoedbedrijf Libol bv
Verhoging precariobelasting en evaluatie Evenementenbureau VadG
Aanschaf hulpverleningsvoertuig brandweer

Raad art.41
Raad art.41
Raad art.41
Raad art.41
Raad art.41
Raad art.41
Raad art.41
Raad art.41
Raad art.41
Raad art.41
Raad art.41
Raad art.41
Raad art.41
Raad art.41
Raad art.41
Raad art.41
Raad art.41
Raad art.41
Raad art.41
Open brief
Raad art.41
Raad art.41
Open brief
Raad art.41
Raad art.41
Raad art.35
Brf bewoners
Raad art.41
Raad art.41
Raad art.41
Raad art.41
Raad alg.
Raad art.41
cie. CSWo
Raad
Raad
Raad
Raad
Raad
Raad
Raad
art 41
art 41

art41